Bugetul judetului Brasov, aprobat: 1.583.977.000 de lei

Estimated read time 3 min read

[ad_1]

Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov:

„În şedinţa ordinară de astăzi (N.R. Joi, 9 februarie) am dezbătut şi aprobat bugetul judeţului Braşov pe anul 2023, în forma prezentată de Executiv.

Vorbim despre un buget general al Judeţului Braşov, în sumă de 1.583.977.000 de lei, care include bugetul propriu al Consiliului Judeţean – în valoare de 675.563.000 lei, şi bugetul instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii – reprezentând 906.555.000 lei.

Bugetul local a fost structurat astfel: 363.197.000 lei la secţiunea de dezvoltare şi 312.366.000 lei la secţiunea de funcționare, ceea ce înseamnă un raport între alocările pentru investiţii şi cele pentru asigurarea funcţionării de 54% la 46%.

Conform propunerii Executivului de repartizare a sumelor pe capitole şi domenii de activitate, avem următoarea configurare:

• La capitolul Transporturi am aprobat un buget total de 320.937.000 lei, din care pentru Drumuri sunt alocate 249.525.000 lei – reprezentând cea mai mare sumă de până acum, în timp ce pentru Aeroport am prevăzut 52.069.000 lei pentru achitarea lucrărilor deja realizate şi pe care le mai avem de recepţionat în perioada imediat următoare. Trebuie precizat faptul că din totalul sumelor alocate pentru Drumuri, 164.933.000 lei sunt fonduri bugetare, iar diferenţa de 84.592.000 lei reprezintă fonduri europene.

• La capitolul Asigurări și asistență socială dispunem în acest an de 115.827.000 lei, din care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului primeşte cea mai mare parte din fonduri, respectiv 113.261.000 lei.

• Bugetul pentru capitolul Sănătate este de 79.659.000 lei, din care 39.934.000 lei sunt alocări din bugetul local şi 39.725.000 lei sunt fonduri europene. Defalcat pe spitalele pe care le administrăm, situaţia este următoarea:

– Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov: 16.111.570 lei,

– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov: 5.832.680 lei,

– Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov: 5.288.900 lei,

– Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov: 4.713.260 lei,

– Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A .Sbârcea” Brașov”: 4.243.450 lei.

• La capitolul Cultură, recreere și religie, alocarea bugetară este de 45.214.000 lei, aceasta acoperind atât necesităţile celor 7 instituţii de cultură din subordinea noastră, cât şi fondurile pentru cultele religioase şi reparațiile la biserici.

• Pentru Protecția mediului am alocat un buget de 7.735.000 lei, din care 7.313.000 lei sunt destinate implementării Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Braşov.

Şi în acest an acordăm finanţări nerambursabile totalizând 6.530.000 lei, mai mare cu aproximativ 30% faţă de cea din anul precedent, în cadrul a 8 programe de finanțare structurate astfel:

– Proiecte şi acțiuni culturale – beneficiari de drept privat fără scop patrimonial: 1.800.000 lei;

– Proiecte şi acțiuni culturale – beneficiari de drept public: 450.000 lei;

– Promovarea sportului de performanță: 1.200.000 lei;

– Sportul pentru toți: 300.000 lei;

– Federații sportive naționale: 480.000 lei;

– Proiecte de tineret și pentru tineret: 300.000 lei;

– Sprijin financiar pentru unitățile de cult: 1.000.000 lei;

– Proiecte sociale: 1.000.000 lei.

Invit pe această cale toate instituţiile publice şi private, alături de organismele nonguvernamentale eligibile pe aceste programe să pregătească proiecte din sferele de activitate amintite, astfel încât în acest an să avem un calendar cât mai bogat şi diversificat de evenimente care să evidenţieze cât mai multe comunităţi locale din judeţul Braşov”.

Articolul Bugetul judetului Brasov, aprobat: 1.583.977.000 de lei apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]